திருவாவடுதுறை ஆதீனம்

பிற திருக்கோயில்கள்

1. திருநெல்வேலி நகர் ‡ அருள்மிகு சந்தி விநாயகர் திருக்கோயில்.
2. குறுக்குத்துறை ‡ அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில்.
( திருநெல்வேலி )
3. பனங்குளம் ‡ அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில்.
பேராவூரணி வட்டம்
4. குறிச்சிகுளம் ‡ அருள்தரு முத்துமாரியம்மன் திருக்கோயில்.
ஆவுடையார்கோயில்
5. நரசிங்கன்பேட்டை ‡ அருள்தரு கஸ்தூரியம்மன் திருக்கோயில்.
( தஞ்சை மாவட்டம்)

6. திருவாவடுதுறை ‡ அருள்தரு திரெளபதியம்மன் திருக்கோயில்.
( நாகை மாவட்டம்)
7. திருவாவடுதுறை ‡ அருள்தரு நினைத்ததை முடிக்கும் ( நாகை மாவட்டம்) மாரியம்மன் திருக்கோயில்.
8. திருவாலங்காடு ‡ அருள்தரு மகா மாரியம்மன் திருக்கோயில்.
( நாகை மாவட்டம்)
9. திருவாலங்காடு ‡ அருள்தரு வடபத்திரகாளியம்மன் திருக்கோயில்.
( நாகை மாவட்டம்)

 

10. திம்மக்குடி ‡ அருள்தரு மாரியம்மன் திருக்கோயில்.
( தஞ்சை மாவட்டம்)
11. வடுமாங்குடி ‡ அருள்தரு சீதளாதேவியம்மன் திருக்கோயில்.
( தஞ்சை மாவட்டம்)

Menu Title