திருவாவடுதுறை ஆதீனம்

நவக்கிரகத் தலம்

1. சூரியனார் கோயில் ‡ அருள்தரு சாயாதேவி, உஷாதேவிஉடனாய
( தஞ்சை மாவட்டம்) அருள்மிகு சிவசூரியப் பெருமான் திருக்கோயில்.

Menu Title