திருவாவடுதுறை ஆதீனம்

தொடர்புக்கு

திருக்கயிலாய பரம்ப​ரைத்

திருவாவடுது​றை ஆதீனம்
திருவாவடுது​றை – அஞ்சல்
குத்தாலம் தாலுக்கா,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் : 609 803
​தொ​லை​பேசி : 04364 – 232021

Menu Title